.
.
.
.
.
Listići
Igraj
Iznos (kn)
MIN
MAX

Pretplata

Najrjeđih 6
Najčešćih 6
Odigraj ponovo
Quick pick
IGRAJ
rubbish rubbish

Odabrane kombinacije

1
9
17
25
33
41
2
10
18
26
34
42
3
11
19
27
35
43
4
12
20
28
36
44
5
13
21
29
37
45
6
14
22
30
38
46
7
15
23
31
39
47
8
16
24
32
40
48

Najčešća boja

red-ball
green-ball
blue-ball
purple-ball
brown-ball
yellow-ball
orange-ball
black-ball

Izvučeno brojeva

Više parnih
Više neparnih

Zbroj prvih 5

Manji od 122.5
Veći od 122.5

Prva boja i broj

red-ball
green-ball
blue-ball
purple-ball
brown-ball
yellow-ball
orange-ball
black-ball
Paran
Neparan
Manji od 24.5
Veći od 24.5

Posljednja boja i broj

red-ball
green-ball
blue-ball
purple-ball
brown-ball
yellow-ball
orange-ball
black-ball
Paran
Neparan
Manji od 24.5
Veći od 24.5
Statistika
Statistika

Najčešćih 6

Najčešće izvučeni brojevi

Najrjeđih 6

Najrjeđe izvučeni brojevi

Najčešća boja

Zbroj prvih 5

Više parnih / neparnih brojeva
Statistika prvih kuglica

Boja prve kuglice

Prvi broj

Statistika posljednjih kuglica

Boja posljednje kuglice

Posljednji broj